Latvijas galda futbola spēlētāju licence 2017. gadam


Šogad Latvijas Galda Futbola Asociācija sadarbojoties ar Foosin Latvia ir izstrādājusi programmu saviem pastāvīgajiem spēlētājiem un visiem šīs spēlēs cienītājiem, kuri šo spēli uztver jau citā līmenī. Šogad galda futbola licenču īpašnieki iegūs papildus iespējas, kuras nelicencētiem spēlētājiem būs liegtas.

Iegādājoties šo licenci Jūs ne tikai kļūsiet par licencētu spēlētāju, bet papildus kļūsiet par daļu no mūsu organizācijas un varbūt tieši Jūs būsiet tas, kurš izmainīs notikumus un lēmumus ;)

Šogad licences maksa ir 30 EUR.  Jūsu ērtībai esam izstrādājuši veidu, kā Jūs varat iegādāties licenci un kļūt par biedru.

Licencēto spēlētāju programma:
1. Spēlētājiem, kuri plāno pārstāvēt valsti starptautiskos notikumos vairāk kā vienu reizi, licenču iegāde ir obligāta.
2. Ikvienam licenču īpašniekam ir tiesības pretendēt uz LGFA un Foosin Latvia apbalvojumiem, (neiekļaujot ikmēneša apbalvojumus un “fun” turnīru balvas, uz tām varēs pretendēt arī NElicencētie spēlētāji).
3. Ir tiesības spēlēt papildus spēles jeb “Friendly matches” starp turnīriem un brīvajā laikā (UZMANĪBU NElicencētiem spēlētajiem šī iespēja tiek liegta pilnībā).
4. Ir tiesības saņemt BEZMAKSAS tiesnešu kvalifikāciju un apmācību, iepriekš vienojoties ar LGFA galveno tiesnesi Lauri Zīraku.
5. Ietekmēt, ieteikt, piedalīties un lemt LGFA rīkotajās apspriedēs (pēc paša izteiktas vēlēšanās).
6. Tiesības pretendēt uz atbalstu un sponsorēšanu kāda jomā, kas saistīta ar LGFA un Foosin Latvia darbību un attīstību.
7. Ikmēneša turnīros PRO līmeņa spēlētājiem spēlēt bez dalības maksas.
8. Ikviens licencēts spēlētājs saņems savā rīcībā “magnētisko” karti, kuru varēs izmantot ievadot spēļu rezultātus un koriģējot savu spēlētāju profilu turnīru norises laikā.
9. Ikvienā klubā, kurš ir aktīvs un vēlas pārstāvēt sevi LGFA un Foosin Latvia turnīros, noteikto licencēto spēlētāju skaitam ir jābūt ne mazāk kā diviem spēlētajiem.

Šis saraksts ir sastādīts un apstiprināts ar LGFA un Foosin Latvia lēmumu, un stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, kā arī tas tiks papildināts. Par šī lēmuma neievērošanu, spēlētājiem var tik piešķirta diskvalifikācija uz noteiktu laiku.


  Kā saņemt “Licenci”

Piesakies licencei šeit, aizpildot korekti pieteikumu formu (skatīt zemāk) un veiciet maksājumu no savas interneta bankas uz zemāk norādītajiem rekvizītiem. Kā arī maksājot lūdzu norādīt šādu informāciju (Piemērs: Ziedojums attīstībai)


 Licence stāsies spēkā no brīža, kad tiks saņemta tās pilnīga apmaksa, kā arī tikai tad, kad tiks pilnvērtīgi un korekti aizpildīta pieteikuma forma ;)Tiekamies turnīros, jūsu LGFA

 

Latvijas Galda Futbola Asociacija (Table Soccer Federation of Latvia)
Company code: 40008201754
Adress: Malienas Street 74-54, Riga, LV-1065
BANK: AS “SEB banka” SWIFT code: UNLALV2X
Account nr: LV43UNLA0050020239030
Maksājuma mērķis: ziedojums attīstībai!

Vārds un Uzvārds*

Dzimšanas gads

Elektroniskais pasts*

Mobilā tālruņa numurs*

Pievienojiet savu foto*

Jūsu foto ir nepieciešams ITSF mājas lapai jūsu profilam.